Pesten op het werk aangepakt!

Pesten op het werk is nog altijd een taboe en een onderschat probleem. De cijfers spreken voor zich: uit onderzoek van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 500.000 werknemers het afgelopen jaar gepest zijn op het werk. Hiervan werd bijna 20% structureel gepest. Pesten op het werk heeft grote gevolgen voor de slachtoffers, die te maken kunnen krijgen met ernstige en langdurig fysieke en psychische klachten.

 

Pesten heeft naast heftige gevolgen voor de slachtoffers ook aanzienlijke consequenties voor de organisatie: een onveilig werkklimaat, imagoschade, minder betrokkenheid van het personeel en hoge kosten door gebrek aan productiviteit, personeelsverloop en ziekteverzuim. Kortom iedereen verliest.

”Grip op Pesten richt zich vol passie op de aanpak en preventie van pesten op het werk.”

Samen met uw organisatie gaan wij deze uitdaging graag aan. Wij verzorgen onder andere voorlichting, trainingen, individuele coaching en therapie. Door onze persoonlijke aanpak zijn wij in staat maatwerk te leveren specifiek gericht op uw organisatie.